Mesane Kanseri ve Tedavi Seçenekleri

Mesane kanseri (mesane tümörü), ülkemizde çok sık rastlanan kanser türlerinden birisidir. Mesane kanseri, erkeklerde kadınlarda olduğundan daha sık görülmektedir ve her yaşta olmasına rağmen, yetişkinlerde daha fazla rastlanılmaktadır.

Mesane kanseri sıklıkla mesanenin içini örten (ürotelyal) hücrelerde başlamaktadır. Genellikle mesane iç duvarında görülen mesane kanseri durumu nadiren idrar yolunda da görülebilir. Her 10 mesane kanserinden yaklaşık olarak yedisi erken aşamada başlar ve erken teşhis ile yüksek oranda tedavi edilebilir. Ancak erken evrede önlenen mesane kanseri kendisini tekrarlayabilir. Bu nedenle, mesane kanseri olan insanlar, ilerlemiş bir mesane kanseri arayışı amacıyla tedaviden sonra takip ve testlere ihtiyaç duyabilirler.

Mesane Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Mesane kanseri belirtileri ve semptomları arasında en yaygın görüleni hematüridir. Yani idrarda kana rastlama durumu. Eğer hematüriniz var ise idrarınız parlak kırmızı veye kola renginde görülebilir. Bazen de idrar farklı renkte görünmeyebilir ancak mikroskobik inceleme sırasında idrarda kan bulunabilir.

İdrara çıkıldığında ağrı hissedilmesi de mesane kanserinin belirtileri arasındadır. Bu ağrı kasık bölgesinde olabildiği gibi pelvik taban kaslarında da ağrı hissi olabilir.

Mesane kanseri hastalarının sıklıkla şikayet ettikleri bir diğer semptom da sırt ağrısı çekmektir.

Sık sık idrara çıkma ihtiyacı hissedilmesi durumu da kansere işaret edebilir.

Mesane kanseri semptomları arasında en ciddiye alıması gereken durum hematüri yani idrarda kan görülmesidir. Böyle bir durum yaşadığınızda vakit kaybetmeden bir üroloji uzmanından randevu almalısınız.

Mesane Kanseri Risk Etmenleri

Mesane hücrelerinin beklenmedik şekilde çoğalması ve büyümesi ile mesane kanserinin hangi nedenle oluştuğu kesin olarak saptanmış değil. Ancak bazı alışkanlıkların ve durumların kansere yol açtığı biliniyor.

Mesane kanseri risk faktörleri arasında gösterilebilecek etmenler şöyledir:

  • Tütün ürünlerini kullanımı
  • Kimyasallar ile temas etme
  • Radyasyon
  • Mesane astarında yara veya tahriş
  • Bazı tehlikeli enfeksiyonlar

Mesane Kanseri Tipleri

Mesanede birden farklı tipte hücre türleri bulunur. Bunlardan her hangi birisi kanser gelişiminin temelini oluşturabilir. Tümör oluşumu hangi tipteki hücrede başlıyorsa mesane kanserinin tipi de ona göre isimlendirilir.

Mesane kanserinin tipini bilmek mesane kanseri tedavi sürecini yönetmek için önemli bir adımdır.

Mesane kanserleri ürotelyal karsinom, skuamöz hücreli karsinom ve adenokarsinom olmak üzere üçe ayrılır.

Ürotelyal karsinom: Mesanenin iç yüzeyini kapsayan hücrelerde oluşur. Mesane idrar ile dolduğu zamanlarda bu hücreler gerilir. Bu tip hücreler üretra içinde de vardır ve burada da tümör oluşması durumu görülebilir.

Skuamöz hücreli karsinom: Mesanenin yaralandığı ve tahriş olduğu durumlarda skuamöz hücreli karsinom oluşur.

Adenokarsinom: Mesane içinde bulunan salgılama görevli hücrelerde oluşan tümör tipidir.

Mesane Kanserinde Tümör Derecesi

Mesane kanseri kanser hücrelerinin bir mikroskopla bakıldığında nasıl göründüğüne bağlı olarak sınıflandırılır. Bu tümör derecesi olarak bilinir.

Düşük Dereceli Mesane Tümörü: Düşük dereceli bir tümör hücresi iyi farklılaşmış yapıdadır. Yani, hücrelerin görünümü sağlıklı hücrelere benzer şekildedir. Bu derecedeki tümörler saldırgan değildir ve yavaş şekilde büyürler.

Yüksek Dereceli Mesane Tümörü: Yüksek dereceli bir tümör hücresi kötü farklılaşmış yapıdadır. Yani, sağlıklı hücrelerden çok farklı bir görünüme sahiptirler. Bu derecedeki tümörler saldırandır ve hızlı şekilde büyürler. Mesaenenin diğer dokularına ve çevre organlara yayılma eğilimleri vardır.

Mesane Kanserinde Tedavi Seçenekleri

Mesane kanseri hastaları için birrden fazla tedavi seçeneği vardır. Hasta için uygun tedavi bazı testler sonucunda ve kanserin evresi, konumu, derecesi gibi durumlara göre şekillenir.

Cerrahi Müdahale: Kanser dokusunu çıkarmak için cerrahi müdahele yapılabilir.

Kemoterapi: Mesanenin iç kısmına hapsolmuş ve ilerlemesi, tekrarlaması yüksek ihtimalli tümörlerin tedavisi için tercih edilir.

Yeniden Yapılandırma: Mesanenin alınmasından sonra idrarın vücuttan çıkması için yeni bir yol oluşturmaktır.

Tüm Vücut İçin Kemoterapi: Mesanesi alınan bir hastada kanser tedavisinde uygulanan bir tedavi yöntemidir.

Radyasyon Tedavisi: Mesanedeki tümör yapılarını imha etmek için tercih edilen tedavi yöntemlerindendir.

İmmünoterapi: Vücudun bağışıklık sistemini, mesanede veya vücudun her yerinde kanser hücrelerine karşı savaşmak üzere tetiklemek için kullanılan tedavi yöntemidir.

TURBT

Mesane tümörünün transüretral rezeksiyonu (TURBT), mesanenin iç tabakalarına bağlı mesane tümörü çıkarma prosedürüdür. İşlem sırasında, cerrah küçük bir tel halkasını sistoskoptan geçirerek mesaneye ulaşır. Tel halkadan gelen elektrik sayesinde kanser hücreleri yakılır.

TURBT işlemi, bölgesel anestezi altında gerçekleştirilir.

Rezeksiyon prosedürü üretra yoluyla gerçekleştirdiğinden, hasta karnında herhangi bir kesik olmaz.

TURBT sonrasında mesanede kalan tümör hücrelerini yok etmek amacıyla kemoterapi uygulaması yapılabilir. Mesane içine konan bir ilaç sayesinde tümörün tekrar gelişmesi de önlenir.

Sistektomi

Sistektomi prosedürü, kanserli mesanenin yada sadece bir bölgesinin vücut dışına alınması işlemidir. Mesanenin tamamı alındığında işleme radikal sistektomi, yalnızca kanserden etkilenmiş bir kısmının alındığı işleme parsiyel sistektomi denir.

Kanser hücreleri mesanenin tüm işleyişini engeller haldeyse ve başka bir tedavi yöntemi ile kontrol altına alınamıyorsa radikal sistektomi prosedürü uygulanır. Bu prosedürde kanserle kaplanan mesane tamamen çıkarılır. Bazı durumlarda kanser metastaz yapmışsa mesane ile birlikte çevredeki dokuların da alınması gerekebilir. Mesanesi alınan hastaya mesane görevi görecek başka bir yapı oluşturulur.

Radikal sistektomiden sonra cerrahın, idrarın vücuttan atılabilmesi için için yeni bir yol yaratması gerekir. Bu duruma üriner diversiyon yani idrar saptırma denir. İdrar saptırma prosedüründe birbirinden farklı seçenekler vardır.

Mesanedeki kanser hücreleri organın tamamına yayılmamışsa hasta için en uygun ameliyat seçeneği parsiyel sistektomi olacaktır. Kısmi şekilde mesanenin zarar gören kısmı alınır.

Radikal ve parsiyel sistektomi ameliyatları robotik cerrahi desteği ile yapılabilir. Üstün başarı oranları sunan robotik sistemle ameliyat ile hasta ve cerrah açısından bir çok avantaj bulunur.

Yorumlar

Türkiye'de çok çok görülen kanser türlerinden birisi prostat kanseridir. Prostat kanserinin tedavisinde bir çok yöntem uygulanabilir. Gelişen teknoloji ile birlikte kanser cerrahisinde minimal risklerde operasyonlar yapılabiliyor. Cerrahide klasik bir yöntem olan açık prostat ameliyatı yöntemi çok nadir ve özel durumlarda uygulansa da sıklıkla laparoskopik cerrahi tercih ediliyor.

Açık cerrahi, laparoskopik cerrahi ve robotik cerrahi uygulamaları hastanın ve kanserin durumuna göre incelenir ve tercih edilir. Üroloji cerrahı Prof. Dr. Murat Binbay tüm bu cerrahi tekniklerin uygulanmasında uzman bir hekimdir. Prostat kanseri tedavisi konusunda web sitesini inceleyebilir ve bilgi alabilirsiniz.